Umetnost improvizacije

Pod izrazom argentinski tango mnogi pomislijo na tri stvari: strasten ples, vrtnico in rdečo barvo. Te predstave želim nadomestiti z besedami: spoštljiv ples (plesalci vložijo ogromno truda v to, da so plesalke srečne), hrana in pijača (ki sta poleg plesa središče dogajanja na tango večerih-milongah) in pa mnogotere barve na oblačilih in plesnih čevljih tango plesalk.

Učenje argentinskega tanga vedno primerjam z učenjem tujega jezika. Treba se je naučiti besed in izgovarjave, nato pa sami povezujemo besede v stavke in izražamo svojo resničnost. Tako tudi pri argentinskem tangu sami sestavljamo povsem svoj ples iz osnovnih korakov (naprej, nazaj, vstran in pivot). Zato pravimo, da je argentinski tango ples improvizacije.

V nasprotju s klasičnim, evropskim tangom imata plesalca argentinskega tanga glavni stik v zgornjem delu telesa, med spodnjima deloma pa je prostor za tango hojo, ki je glavni element tega plesa.

Improvizacija v argentinskem tangu na kratko pomeni to, da ne plesalec ne plesalka pred plesom ne vesta, kaj bosta plesala. Plesalec se- stavlja ples sproti, pri čemer ga vodi glasba, plesalka pa se na njegovo vodenje odziva in dodaja svoj del v tangu. Tako ples tanga nastaja ‘zdaj’. Na improvizacijo vplivajo trenutno razpoloženje obeh plesalcev, glasba, kemija med plesalcema, njun slog plesa, gneča na plesišču … Skratka, mnogo dejavnikov vpliva na to, kako se bo na neko pesem v nekem trenutku izražalo telo obeh plesalcev. Zato je vsak ples v tangu drugačen. Četudi bi plesali vedno z istim plesalcem, bi bil vsak ples še vedno drugačen.

Argentinski tango, podobno kot salsa, spada med plese, ki se plešejo v družbi, kar je tudi bistvo samega plesa. Na tečaj torej ne hodimo zato, da bi se naučili plesa, ki bi ga plesali doma, temveč zato, da nam pomaga pri sestavljanju naših tango stavkov, s katerimi potem na plesnih večerih, imenovanih milonga, plešemo svoj improvizirani ples z različnimi plesalci! Šele takrat posameznik zares spozna, kaj je argentinski tango.

Spoštljivo sodelovanje obeh pri ustvarjanju plesa je tisto, kar prinaša veselje in navdušenost nad tangom, ki te lahko popolnoma omreži. Improvizirati in pri tem vplivati na drugega ter mu hkrati pustiti, da sam improvizira in vpliva nate, je čar tega plesa.

Oglejte si urnik rednih tečajev argentinskega tanga in paket s katerim dobite 12 ur tečajev brezplačno. 

Med tistimi, ki obiščejo tečaj argentinskega tanga, je največ takih, ki nikoli niso plesali in so se končno odločili, da se začnejo učiti tango, večinoma zato, ker se fino sliši. Nemalo pa je tudi takih, ki pridejo k nam iz drugih ples- nih zvrsti, največ iz družabnih plesov, salse in flamenka.
Zagotovo lahko trdim, da v argentinskem tangu talent ne šteje prav veliko. To dejstvo se potrjuje vsako sezono, ko prav ljudje z manj izostrenim posluhom ali slabšo predispozicijo zaradi svoje telesne konstitucije pogosto najbolje napredujejo in postanejo eni boljših plesalcev.

Mnogokrat pa vidim nadarjene plesalce, ki bi v zelo kratkem času lahko postali vrhunski, vendar niso pripravljeni vložiti malce več truda, saj so navajeni na hitre rezultate, ki pa so do neke mere omejeni. Kar zares šteje, je ljubezen do plesa, in kadar pride k nam kak plesalec druge plesne zvrsti, ni v tangu boljši zaradi svojih plesnih izkušenj (te ga lahko prej omejujejo), temveč prav zaradi ljubezni do plesa.

Glasba argentinskega tanga se zelo tesno povezuje s plesom. Zakaj? Ker so jo ustvarjali izključno zaradi plesa. Glasba torej že v osnovi ni bila ustvarjena za preigravanje na koncertnih odrih, temveč izključno za to, da se nanjo pleše na plesnem parketu.

Vse, kar velja za tango glasbo, velja tudi za tango ples. Od celotne tango disko- grafije se na plesnih večerih uporablja med 400 in 500 pesmi. In kako to, da se je plesalci ne naveličamo? Poleg tega, da je idealna za ples, nam je glasba čedalje bližje, kar nam omogoča še boljšo improvizacijo z različni plesnimi partnerji. Z menjavo partnerjev pa širimo svoj plesni zaklad in sposobnosti vodenja oziroma sledenja.

[su_button url=”http://www.calesitatango.si/urnik/” background=”#FFFFFF” color=”#000000″ size=”4″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: calendar” icon_color=”#000000″ text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]URNIK ARGENTINSKI TANGO[/su_button]

[su_button url=”http://www.calesitatango.com/prijava/” background=”#FFFFFF” color=”#000000″ size=”4″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: thumbs-up” icon_color=”#000000″ text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]PRIJAVI ME NA TEČAJ TANGA[/su_button]


Categories: TANGO TEČAJI