VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacije o upravljavcu spletne strani – www.calesitatango.si

Kontaktni podatki upravljavca Dana Popović s.p., Cesta 24. junija 66, 1231 Ljubljana Črnuče.
040 755 696; [email protected]
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov Ni imenovana pooblaščena oseba.
Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo (a) Obisk spletne strani  

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.
Zakaj: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov. Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za izvajanje zakonitega interesa upravljavca Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani  

(b) Naročanje na e-novice   

Kaj: Pri naročanju na spletne novice poleg vaše IP številke obdelujemo vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec ter  datum in čas prijave. 
Zakaj: podatke obdelujemo izključno za namene obveščanja o novostih za področje, ki ga izberete. 
Koliko časa: Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo oz. napišete odjava v povratnem sporočilu..  

Pravna podlaga: Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(a) Uredbe). Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate, da vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih za izbrano področje ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo Odjava oz. napišete odjava v povratnem sporočilu.  

(c) Prijava tečaje, delavnice   

Kaj: Pri naročilu na delavnice, tečaje obdelujemo datum, čas prijave, ime in priimek, elektronski naslov, teflonsko številko in potencialno ime vašega partnerja.
Zakaj: podatke obdelujemo izključno za namene izvajanja dejavnosti tečajev. Odpoved tečajev in redno seznanitev o vsebinah delavnic.  Koliko časa: Podatki se shranjuje do preklica.  
Pravna podlaga: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe; (člen 6(b) Uredbe). 
Uporabniki osebnih podatkov Ni pogodbene obdelave
Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja Navedeno zgoraj pri različnih vrstah podatkov.
Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.
Kadar obdelava temelji na točki (a) člena 6(1) ali točki (a) člena 9(2), obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica Informacije glede podaje preklica privolitve pri naročanju na e-novice so navedene zgoraj.
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko posameznik prek obrazca poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali se bo prijavil na novice, tečaje. Pri podaji prijave kršitev, pripomb ali vprašanja posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov. Če posameznik ne bo navedel kontaktnih podatkov ga upravljalec ne bo mogel kontaktirati.
Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.